Oruç tutulması yasak günler nelerdir? İslam dininde oruç tutmanın yasaklandığı ya da hoş karşılanmadığı günler de bulunur. Yasağın niteliğine ve ağırlık derecesine göre, bu günlerin bir bölümünde oruç tutmak haram ya da tahrîmen mekruh (haram olmasa da yapılmaması gereken şey), diğer bir bölümünde ise tenzîhen mekruh (yapılmaması yapılmasından daha iyi şeyler) olarak nitelendirilir.  Diyanete göre […]

Read More Tags: , , , , , , , ,

Neler orucu bozmaz?

NELER ORUCU BOZMAZ?   Orucun asıl anlamı, yeme, içme ve cinsel münasebetten uzak durmak, nefsi bu davranışlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruç tutarken bu ve benzeri davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi olağan olan her şeyi kapsar. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne […]

Read More Tags: , ,