Orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar nelerdir?   Orucu bozup kefaret gerektiren aşağıdaki durumlar aynı zamanda kazayı da gerektirir; Bu davranışlardan herhangi birini kasten ve isteyerek, yani zorunda kalmadan, herhangi bir zorlanmaya maruz kalmadan, unutma hali olmadan yapan bir kişi için hem kaza, hem de kefaret ifa etmelidir. Bu hareketler nelerdir?   1 – Cinsel […]

Read More Tags: , ,